Comunicat sobre l’acord de govern

El dimarts passat, 11 de juny, Guanyem Figueres va dur a terme l’Assemblea General, on estaven convidats els 272 inscrits de la candidatura per debatre, entre altres temes, els escenaris postelectorals. En aquest sentit, es va posar sobre la taula la proposta d’un pacte de govern encapçalat per ERC amb la participació del PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres.

Principals punts del pacte

  1. Govern d’ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres -amb l’alcaldia d’Agnès Lladó- impulsat amb l’objectiu d’unir esforços per garantir estabilitat a la ciutat.
  2. Participació de tots els grups polítics de govern en les Juntes de Govern i en la presa de decisions.
  3. Redacció en el termini d’un mes d’un Pla d’Actuació Municipal que el futur govern es proposa impulsar per als pròxims quatre anys, a través de la posada en comú dels diferents programes.
  4. Llibertat de vot per als diferents partits en els assumptes d’àmbit supramunicipal.
  5. Creació d’una comissió de seguiment del pacte de govern.

Decisió de l’assemblea i arguments

Després d’un intens debat, l’assemblea de Guanyem Figueres va prendre la decisió d’entrar al govern municipal de la ciutat juntament amb ERC, PSC i Canviem Figueres. A continuació detallem alguns dels arguments per prendre aquesta decisió:

1. L’herència de Santi Vila

L’acord al qual s’ha arribat amb les altres tres formacions vol posar fi a 12 anys de govern de Convergència a la ciutat de Figueres. En aquests darrers  anys de govern encapçalats per Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef hem observat com les polítiques del govern municipal han estat incapaces d’abordar les problemàtiques de la ciutat. La manca de model de gestió ha comportat polítiques erràtiques i a curt termini que no han respost a l’erosió de la cohesió social (amb la meitat de la població figuerenca en risc d’exclusió), que han primat inversions per a benefici d’uns pocs (a través d’una política clientelar que sovint ha estat executada a través d’inversions en projectes, sense garanties, que han causat fallida), que han menystingut la participació ciutadana als barris (sense desenvolupar estructures de deliberació i decisió sobre els assumptes que afecten l’entorn dels veïns de Figueres) i que han disposat elements com la cultura, l’educació o l’urbanisme al servei d’un model de ciutat aparador.

Des de Guanyem Figueres creiem que cal subvertir les conseqüències d’aquesta herència per construir un model de ciutat que afronti les seves necessitats.

2. Coherència amb l’esperit de Guanyem Figueres

Des de Guanyem Figueres entomem aquest pacte amb el mateix esperit de sumar forces i esforços que ens va portar a crear la nostra candidatura. En coherència amb el nostre projecte polític, deixem de banda partidismes per sortir de les nostres zones de confort per governar. Som plenament conscients del repte que suposa entrar en un govern municipal, però volem fer palès que l’assumim amb la fermesa i amb la convicció que aquest és l’únic camí per a poder transformar la ciutat davant l’emergència social en què es troba. La situació de Figueres ens obliga a fer un exercici de responsabilitat política i coherència amb el nostre projecte i iniciar el camí per revertir-la, tot sumant per fer que tota la ciutadania sigui partícip i protagonista del canvi.

En la mateixa línia, és evident que l’acord al qual hem arribat ens porta moltes contradiccions a molts nivells. Tenim diferències amb tots els partits que el formen -en l’àmbit local i també el nacional-, però el context polític en què ens trobem ens obliga a fer un pas endavant i buscar tots els punts de trobada en els nostres programes. Així, el nostre objectiu és formar un govern fort i cohesionat que requereix tota la generositat per a poder ser la via per transformar socialment la ciutat.

3. Impuls d’un lideratge col·lectiu

Els grups polítics que formen part de Guanyem Figueres (CUP i Compromís d’Esquerres per Figueres) -i que en els darrers anys han estat a l’oposició- constaten les dinàmiques de menysteniment i de manca de diàleg amb els grups del consistori els darrers anys. Fins i tot amb governs en minoria, els anteriors governs de Junts per Figueres han governat sense tenir en compte les diferents formacions del ple: establint obstacles en l’accés a la informació que han dificultat la tasca a l’oposició, portant temes importants a debat al ple amb documentació incompleta o entregada als regidors de l’oposició tan sols unes hores abans o incomplint el seu compromís en els pocs acords que s’han pres amb les forces polítiques.

El nou pacte de govern aposta per un lideratge polític col·lectiu que permet que totes les forces de govern tinguin veu en les decisions. Des de Guanyem Figueres creiem que el canvi en la manera de governar que preveu aquest acord ha de generar mètodes de treball que facin partícips, no només a la resta de formacions del plenari, sinó que també ha d’aconseguir implicar i mobilitzar tots els agents, totes les persones i tot el teixit associatiu de la ciutat.

4. Responsabilitat per transformar Figueres

Per aquest motiu, pensem que cal entrar a govern per estar en contacte amb els veïns i les veïnes de la ciutat i per implicar-les en les decisions de l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar el seu dia a dia. L’Ajuntament ha d’esdevenir un espai més on implementar el treball de diagnosi i de plans d’actuació que hem realitzat durant molts anys, per impulsar un procés de canvi real a través d’una planificació estructural de les polítiques socials (sense oblidar l’emergència i els col·lectius en risc d’exclusió, cal elaborar polítiques socials transversals i a llarg termini). Creiem que posar les persones al centre de la política és l’únic camí a seguir per la política municipal i l’acció de govern.

Així, l’acord és també una manera d’assegurar-nos que el govern de la ciutat no perd de vista el motiu pel qual es forma: millorar la vida dels figuerencs i figuerenques i posar-los al centre de la política municipal. En aquest sentit, valorem positivament la creació d’una comissió de seguiment del pacte de govern.

Altres temes entorn de la tasca de Guanyem Figueres

Per últim, l’Assemblea General de Guanyem Figueres va deixar clar que la decisió d’entrar a govern no comprometrà l’acció de Guanyem Figueres fora de l’Ajuntament, ans al contrari, la reforçarà. La mobilització dels barris i el treball amb el teixit associatiu i els col·lectius de la ciutat seguiran essent un dels pilars de l’acció política de la candidatura, tal com s’estableix al document de la Ponència organitzativa del passat dimarts. En aquest sentit, es concretaran mecanismes interns per valorar l’acció de govern, validar-la o esmenar-la si es creu necessari.

Així mateix, l’assemblea de Guanyem Figueres ens emplaça a implementar la República des dels barris, amb un impuls a la democràcia directa i participativa durant tot el procés constituent republicà. Cal generar aquest poder constituent com un procés amb reconeixement institucional però impulsat de baix a dalt, des del carrer i des del municipalisme. La lluita i l’activisme han d’anar més enllà de les institucions si volem fer efectiu i real el procés constituent. En aquest sentit, i malgrat les contradiccions assumides al pacte de govern, Guanyem Figueres ens mostrarem sempre ferms a exigir la llibertat de tots els presos polítics i a denunciar l’espiral repressiva i autoritària de l’Estat.