Guanyem Figueres proposa l’elaboració d’un Pla Municipal de Seguretat amb un sistema d’avaluació continuada

La candidatura rebutja que la seguretat es converteixi en un instrument de propaganda incapaç d’abordar les problemàtiques estructurals en aquesta matèria

Guanyem Figueres vol abordar la seguretat pública allunyant-se dels titulars mediàtics que consideren que no aporten solucions, sinó més aviat el contrari. Per fer-ho, proposa l’elaboració d’un Pla Municipal de Seguretat que respongui a una planificació estratègica en aquesta matèria i que determini un sistema d’avaluació continuada que permeti analitzar i millorar les polítiques de seguretat.

En aquest sentit, Guanyem Figueres considera que la gestió actual en matèria de seguretat prioritza els titulars mediàtics en comptes de buscar solucions als problemes que existeixen. És per això que consideren que cal repensar el model de Guàrdia Urbana, de manera transversal i no com un cos aliè a la resta de polítiques socials, centrant l’efectivitat de les seves intervencions en matèria de seguretat en la qualitat del servei i no en la quantitat d’efectius. La candidatura planteja, també, una revisió de la planificació horària del cos de la Guàrdia Urbana per tal de garantir una atenció policial i d’emergència de proximitat, que arribi al centre urbà i a tots els barris. Per altra banda, Guanyem Figueres vol executar les mesures contemplades al Pla d’Igualtat municipal de l’any 2017 en matèria de seguretat amb perspectiva de gènere, que el govern no ha desenvolupat.

Així, consideren que l’actual govern no té cap model de seguretat definit. Valoren que les xifres oficials evidencien la ineficiència actual en seguretat. Segons el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, les dades en matèria de seguretat indiquen que Figueres hi dedica 117 euros per habitant, molt per sobre de capitals de comarca com Olot, Banyoles, Igualada, Vilafranca del Penedès o Vic, que tan sols hi destina 79 euros per habitant. A aquestes dades hi afegeixen les que ofereix el ministeri de l’interior sobre les infraccions penals, que situen Figueres en xifres similars a la resta de capitals de comarca abans esmentades.

Per aquests motius Guanyem Figueres considera que s’ha volgut transmetre una sensació d’inseguretat que no es correspon amb la realitat i que en molts casos es barreja en comportaments incívics. Per això, proposa revisar la figura dels agents cívics i la seva formació en termes de seguretat, per promoure la resolució de conflictes a través de la mediació. Alhora consideren que s’ha d’estudiar una línia de sancions a les infraccions en matèria de civisme que contemplin els treballs en benefici de la comunitat.

Per últim, Guanyem Figueres es mostra contrari a la instal·lació del sistema de videovigilància en l’espai públic, ja que segons opinen representa un atac a la privacitat, i que lluny d’aportar seguretat ciutadana, el que permet és controlar socialment el que passa a les places i carrers de la ciutat.