Guanyem Figueres proposa un pla integral de rehabilitació d’immobles en desús amb finalitats socials i culturals que fomentarà l’ocupació

La crisi residencial dels darrers anys s’ha traduït a Figueres en centenars de desnonaments per impagament d’hipoteca i de lloguer o en pobresa energètica per restricció de subministraments. Aquesta emergència residencial ha portat moltes famílies de Figueres a accedir a un habitatge amb especial risc, com és el cas de les ocupacions. En els últims anys, a més, s’ha produït una nova bombolla del lloguer. Les problemàtiques entorn de l’accés a l’habitatge a Figueres contrasten, per a Guanyem Figueres, amb la quantitat d’immobles en desús -i abandonats- que hi ha a la ciutat. És per això que la candidatura vol impulsar un pla integral de rehabilitació d’immobles que, a través de la mediació, contempli un procés de cessió d’immobles per a incrementar, per una banda, el parc d’habitatges destinats a polítiques socials. Així mateix, aquest pla permetrà la rehabilitació no només d’habitatges, sinó també de locals i altres immobles amb la finalitat d’abordar la manca d’espais per a entitats i associacions culturals.

Aquest pla integral de rehabilitació, a banda d’elaborar-se transversalment amb les àrees d’Habitatge, Serveis Socials i Cultura, comptarà amb la implicació de l’àrea de Promoció Econòmica, generant llocs de treball -en el desenvolupament de les tasques de rehabilitació i condicionament dels immobles-, destinats a treballadors i treballadores aturats i en risc d’exclusió social. D’aquesta manera, Guanyem Figueres no només vol abordar les mancances dels veïns i les veïnes a l’hora d’accedir a un habitatge digne i disposar a les entitats de la ciutat d’espais on puguin dur a terme les seves activitats, sinó que també pretén fomentar polítiques actives d’ocupació a la ciutat.

En l’àmbit de l’habitatge, Guanyem Figueres vol assegurar, també, els recursos necessaris a l’actual Oficina Municipal d’Habitatge per erigir-la com a organisme centralitzador de les problemàtiques al voltant de l’habitatge. El projecte de l’Oficina Municipal d’Habitatge (impulsada per la CUP de Figueres i creada per l’Ajuntament de Figueres l’any passat) no s’ha arribat a executar plenament. És per això que la candidatura de confluència impulsada per la CUP de Figueres, Compromís d’Esquerres per Figueres, Som Alternativa, Més Moviment d’Esquerres i La Forja, vol dotar de recursos humans l’Oficina Municipal de l’Habitatge per oferir un servei jurídic per aturar els desnonaments, per monitorar la mediació directa entre empreses distribuïdores d’energia i usuaris en situació de vulnerabilitat, per implementar un nou Pla Local d’habitatge (PLH) o per introduir el projecte housing first per a persones sense llar, entre d’altres.