Guanyem Figueres vol impulsar el canvi de model de ciutat amb l’àrea d’educació com a pilar


La candidatura vol replantejar el sistema d’inscripció escolar de zona única i activar mesures de suport als centres escolars

La candidatura encapçalada per José Castellón vol impulsar un gir en el model actual de ciutat amb l’educació com a pilar principal. Castellón assegura que “el fracàs escolar, la manca de formació i la segregació escolar són un fre pel desenvolupament de la ciutat”. Així, considera que s’ha d’avançar cap a un model de ciutat en el qual tots els infants i joves tinguin les mateixes possibilitats de formar-se i créixer com a persones. Fet que “actualment -afirma- no és així”. Per canviar la realitat actual, Guanyem Figueres proposa prop de seixanta propostes. Castellón explica que “el programa d’educació l’han realitzat persones vinculades amb la comunitat educativa de la ciutat -i que, per tant- responen a les necessitats reals dels centres educatius”.

Així mateix, Guanyem Figueres considera que l’educació no és una qüestió individual de cada ciutadà, sinó que també és una eina per construir les estructures de relacions entre els diferents actors que participen de la vida col·lectiva. Castellón afegeix que “garantir recursos educatius de qualitat és una de les condicions per fer possible una societat cohesionada, inclusiva i justa i, per tant, interpel·la i compromet tota la societat.” En aquest sentit el programa de la candidatura recull les propostes d’educació més enllà del que és l’educació reglada. Per això proposen reimpulsar el projecte d’Escoles Obertes dotant-lo de pressupost per poder-se desenvolupar.

Una de les primeres propostes que volen impulsar és fer un informe sobre la situació real de les escoles, assumint la singularitat de Figueres i estudiar un pla per millorar la situació de les escoles públiques. Així mateix, volen dignificar les escoles més estigmatitzades i planificar a mitjà termini el mapa escolar de la ciutat. En aquest punt, proposen revisar el sistema d’inscripció escolar de zona única, fent una valoració del que ha comportat la zona única. Una altra proposta és ampliar els recursos de Serveis Socials, educadors i tècnics d’integració social als centres, perquè puguin fer seguiment personalitzat dels casos que ho necessiten. Així mateix, millorar la coordinació entre el personal de Serveis Socials i els docents dels centres educatius.

Per altra banda, Guanyem Figueres demana la creació de la nova escola Carme Guasch com la resta de formacions, però va més enllà i vol planificar la creació d’una nova escola que reculli l’excés de ràtio que hi ha a tota la ciutat en molts cursos. Així mateix, la candidatura vol obrir les escoles a l’entorn i que aquest s’impliqui en el seu funcionament. Convertir-les en espais culturals, de lleure i de dinamització social dels barris.