Guanyem Figueres vol impulsar un pla de cultura transversal amb les àrees d’acció cívica i educació que arribi a totes les llars de la ciutat

També proposen recuperar el patrimoni cultural i la història de Figueres com a fonament de la pròpia identitat

La candidatura encapçalada per José Castellón vol fer de la cultura una eina per la vertebració social i la creació cultural de les figuerenques i figuerencs. Consideren que és necessari cercar l’equilibri entre els recursos culturals destinats a grans esdeveniments i els dirigits als programes que operin clarament en la consecució d’objectius que garanteixin l’accés a la cultura en condicions d’igualtat. Al capdavant de les polítiques culturals que proposa Guanyem Figueres hi ha l’Oriol Casadevall, número tres de la candidatura, músic, director de l’escola de música de Castelló d’Empúries i membre de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Casadevall considera que «la cultura ha de ser entesa com un dret al servei de les persones, com una eina al servei d’una societat diversa i complexa i, en definitiva, una eina de transformació social». En aquest sentit, Casadevall considera que perquè l’àrea de cultura pugui treballar de forma realista cal ajustar els programes d’actuació a la capacitat estructural del mateix servei i, alhora, dotar el servei dels recursos necessaris per poder complir els objectius definits.

Casadevall afegeix que cal garantir la presència de la cultura al que és el principal espai de convivència entre els diferents perfils socioculturals de la ciutat com són les escoles. Proposen fomentar la participació cultural impulsant la presència de l’art i la ciència a les escoles amb el desplegament d’un programa de llarg abast d’activitats en horari lectiu i extraescolar, i millorant l’ús de les biblioteques escolars com a biblioteques de barri. La candidatura que agrupa les esquerres de Figueres considera que cal reforçar l’estructura de l’àrea de cultura amb els recursos humans i econòmics necessaris per poder planificar i desenvolupar polítiques culturals amb garanties, i d’aquesta manera, aconseguir resultats a mitjà i llarg termini en el foment de la cohesió social i la creació cultural.

Així mateix, consideren que s’han de prioritzar els recursos en totes aquelles accions culturals estables i continuades, orientades al desenvolupament individual i col·lectiu dels figuerencs per davant dels projectes de caràcter promocional i/o turístic de caràcter efímer. Casadevall també manifesta que volen recuperar el patrimoni, la història i la memòria de Figueres com a fonament de la pròpia identitat de la ciutat i punt de partida per la seva reformulació contemporània. Per últim, Guanyem Figueres vol constituir el Consell de les Arts i la Cultura com a espai de participació dels agents culturals locals, vinculant les seves propostes a la gestió de la Regidoria de Cultura.