Codi ètic

Mandats i sous limitats

Guanyem Figueres defineix l’exercici d’un càrrec públic com a un servei a la col·lectivitat de caràcter temporal, no com a una professió. Qualsevol candidat que es presenti a regidor, ha de comprometre’s a dur la tasca que el càrrec exigeixi, amb tot l’esforç i professionalitat que comporta. Els representants tindran la condició de regidors o regidores durant un màxim de 2 mandats. Els regidors i regidores de govern cobraran un sou brut anual entre 3 i 3,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional segons les retencions que s’han d’aplicar en cada cas. En el cas d’esdevenir formació política a l’oposició, els regidors i regidores que ho sol·licitin cobraran la totalitat del sou de l’Ajuntament, entenent que la funció que realitzen comporta costos personals i professionals. L’assemblea de Guanyem Figueres decidirà com destinar els diners que provenen de l’assignació econòmica institucional del grup municipal.

Duplicitats de sous​

Les persones que integren la candidatura no podran tenir duplicitats en les retribucions pels càrrecs públics que ostentin.

Independència econòmica

Guanyem Figueres mantindrà la seva independència respecte dels grans grups financers i les elits empresarials i farà públics els comptes, ingressos i despeses anuals, a tota la ciutadania. No demanarem cap crèdit per cobrir les despeses de la campanya electoral. Apostarem per l’autogestió, a través de campanyes econòmiques i per la gestió econòmica amb banca ètica.

Regals i privilegis

Els càrrecs electes de Guanyem Figueres no acceptaran cap mena de regal ni privilegi de cap persona, institució o empresa. Sempre se’n donarà compte a l’assemblea.

Sense amiguismes

Les contractacions de llocs de treball es faran en pública concurrència. No es contractarà ningú a dit per ocupar llocs de treball.

Transparència

Guanyem Figueres apostarà per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la transparència en la gestió municipal. Tota la informació generada per l’acció política i la gestió serà pública.

Democràcia i participació ciutadana

La candidatura garantirà la participació ciutadana en la presa de decisions i aplicarà mecanismes perquè totes les persones, sense distinció, puguin participar activament i en igualtat de condicions a l’assemblea de Guanyem Figueres.

Programa

Igualtat i cohesió social

La cohesió social ha d’esdevenir l’eix vertebrador de les polítiques municipals de tot govern que pretengui situar les persones al centre de la seva acció política. Una ciutat cohesionada socialment és una ciutat que reconeix la seva diversitat i totes les seves veus per construir un projecte compartit al servei del benestar social col·lectiu.

Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

Una ciutat habitable, accessible i respectuosa amb el seu entorn natural és aquella que situa les necessitats de vida col·lectiva i del territori al centre, en comptes de sucumbir a les demandes el capital i de les corporacions privades.

Desenvolupament econòmic

El sistema econòmic ha prioritzar el benestar social i, per tant, les polítiques de promoció econòmica han de vetllar per fomentar el teixit empresarial i comercial de proximitat. Cal abordar les problemàtiques del sector dels serveis i del turisme i apostar per unes polítiques econòmiques que integrin creació de riquesa, equitat i respecte ambiental.

Regeneració democràtica i bon govern

La regeneració democràtica de les institucions municipals ha de comportar una major implicació de la ciutadania en les decisions polítiques. Això únicament serà possible atorgant a la ciutadania el protagonisme en els processos de gestió, afavorint els mecanismes de participació directa i potenciant la màxima transparència.

Assemblea constituent

L'assemblea constituent del 8 de febrer del 2019 va aprovar els documents organitzatius de Guanyem Figueres, el codi ètic i el Reglament del procés de primàries.

Primàries

Guanyem Figueres va escollir els cinc primers candidats de la seva llista a través d'un procés de primàries obert a tota la ciutadania, a través de la plataforma de votacions.