Participa-hi!No


Vull rebre informació sobre les notícies i els actes de Guanyem Figueres
Vull formar part del cens d’electors de Guanyem Figueres

Estructura organitzativa de Guanyem

Estàs inscrit al cens d’electors de Guanyem Figueres i vols formar part d’alguna de les comissions de treball? Envia un correu electrònic a info@guanyemfigueres indicant els teus interessos i podràs participar-hi.

Comissió d'organització

És la responsable de coordinar tots els processos de participació de la candidatura, establir la convocatòria de les assemblees i els actes. També s’encarrega de gestionar les persones que formen part de Guanyem Figueres, les adhesions dels nous membres i el correu electrònic de la candidatura.

Comissió d'actes

És la responsable de pensar i controlar el format dels actes, llocs, permisos, material necessari per realitzar-los, etc.

Comissió econòmica

És la responsable de gestionar i administrar l'economia de Guanyem Figueres i alhora, fer propostes de finançament de la candidatura. Així mateix també gestionarà els aspectes legals de la candidatura davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ), i haurà de fer complir tots els requeriments legals.

Comissió de programa

És la responsable d'organitzar, coordinar i proposar el programa electoral de Guanyem Figueres.

Comissió de comunicació

És la responsable de realitzar totes les feines i accions vinculades a la comunicació: Web, XXSS, premsa, mailing, disseny, etc. Així mateix, haurà de proposar l'argumentari i els continguts més adients per tal de comunicar els objectius de la candidatura.

Coordinadora

És la responsable de gestionar el dia a dia de Guanyem Figueres en tots els seus àmbits. Aquest òrgan estarà format per un grup de dos a quatre persones que no estiguin a cap comissió.

Assemblea

És el màxim òrgan sobirà que està conformat per totes aquelles persones registrades a Guanyem Figueres que tindran dret a vot. La Coordinadora serà l’encarregada de convocar l’assemblea

Plataforma digital de votacions

Algunes de les votacions de Guanyem Figueres es realitzen de forma telemàtica. La plataforma de votacions de Guanyem Figueres – Demokratian és una aplicació web que permet realitzar diferents tipus de votacions en línia. És una eina que ens permet realitzar consultes als inscrits al cens d’electors de Guanyem Figueres.