Protecció de dades

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades personals a un fitxer responsabilitat de Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que ha estat degudament inscrit a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades amb l’objectiu únic de difondre o impulsar activitats derivades de Guanyem Figueres. L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de Candidatura d’Unitat Popular (CUP), situat a C/ Casp 180-182 Baixos – 08013 – BARCELONA i a través del correu electrònic info@guanyemfigueres.cat. L’informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.